Umění a kultura

V obci Arrach se v srpnu 2011 oficiálně otevřou Přírodní umělecké parky (Natur-Art-Parks). Jedná se o projekt, který tematizuje na přibližně 3,5 km dlouhé okružní cestě motivy přírody, umění a řemesla. Tato tak zvaná podnební terénní okružní cesta (Klima-Terrain-Rundweg) spojuje parky v Arrachu s tamními řemeslnými dílnami a dvěma muzei. Obec je tak uměleckým a oddychovým vzdělávacím zařízením, ke kterému patří nově vyrobená skleněná brána a skleněné informační tabule.    

Jedním takovým ukazatelem je skleněný kříž na hoře Reiseck, který je prvním skleněným náhorním křížem v Bavorském lese. Sklářský umělec Ralph Wenzel, žijící a působící jen jeden kilometr odsud, zde vytvořil ohnisko zájmu pro turisty z Bavorska, Čech a dalších. V bezprostřední blízkosti se nachází Wenzelův maják lidskosti (Leuchtturm der Menschlichkeit) - mírový památník postavený z kamenů z celého světa se vsazenými prvky skla, které v noci svítí díky nahromaděné solární energii. Zářivé jsou i barvy skla, které vyrobila sklárna Lamberts sídlící v nejsevernější části Sklářské cesty, ve Waldsassenu. Společně s městem Waldsassen, podporující tradici a modernu skla, a nadací Kulturního a setkávacího centra Abtei ve Waldsassenu, nositelem projektu sklo a příroda, byla sklárně v říjnu 2010 udělena cena Sklářské cesty. Za návštěvu také stojí památník Goetheho (Goethe-Denkmal) vyrobeného ze skla a oceli nebo skleněné zařízení v klášterní zahradě.

Bild-Werk-Frauenau e.V. je fórum skla a výtvarného umění, jeviště pro hudbu, drobné umění, fantazii a fórum pro přeshraniční a mezinárodní setkávání v Bavorském lese. Mezinárodní letní akademie Bild-Werk-Frauenau nabízí širokou nabídku kurzů s důrazem na uměleckou práci se sklem. Kromě toho můžete také navštívit workshopy v různých oborech, jako je dřevořezba, malířství či v jiných uměních.

Kromě letní akademie nabízí Bild-Werk ve spolupráci s VHS Regen večerní a víkendové kurzy zabývající se sklem a keramikou. Kromě toho organizuje Bild-Werk Frauenau e.V. celoročně pro ty, co touží po kultuře a zábavě, popové a rockové koncerty či filmové, divadelní a diskusní večery.